Image

Аж үйлдвэржилтийн үндэсни ...

Аж үйлдвэржилтийн үндэсний хорооны анхдугаар хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн “Аж үйлдвэржилтийн үндэсний зөвлөгөөн”-ийг Аж үйлдвэржилтийн үндэсний хороо, Уул уурхай, хүнд үйлдв ...

Дэлгэрэнгүй